FLASH SALEFLASH SALE
-20%
I 1 år TILMELDING og FORNYELSE
kampagner kan ikke kombineres
25 Antal resterende pakker

De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Generelle vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Merkandi b2b engroshandelsplatform.


§ 1 Generelle bestemmelser

1. Betalingsoperatøren for https://merkandi.dk er Merkandi Ltd, registreret i Storbritannien, Rotherham.
2. Ejeren af Merkandi-varemærket og selve Merkandi-handelsplatformen er Merkandi Ltd (herefter benævnt Merkandi) registreret i Storbritannien, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Company No. 09582404.
3. Adgang til Merkandi-platformen er forudbetalt i overensstemmelse med § 2 i disse vilkår og betingelser.
4.Alle hensigtserklæringer og kontrakter indsendt gennem Merkandi udføres direkte og uafhængigt mellem brugerne af platformen, uden for den. Merkandi er derfor kun en platform for kommunikation mellem brugere, ikke en part i de aftaler eller kontrakter, der er indgået mellem dem.
5. Ved registrering accepterer brugeren vilkårene og betingelserne for Merkandi b2b engroshandelsplatform.

§ 2 Registrering og tilpasset database

1. Brugeren kan tilmelde sig ved at udfylde ansøgningsskemaet, der findes på hjemmesiden. Ved registrering accepterer en bruger disse vilkår og betingelser. Brugeren har ret til at benytte Merkandi efter at have gennemført betalingen af abonnementsgebyret.
2. Merkandi afviser ethvert krav om registrering eller aktivering af brugerens konto. Merkandi forbeholder sig ret til at nægte indgåelse af kontrakten uden at angive nogen grund, især på grund af:
a. give falske oplysninger under registreringen;
b. tvivl om en brugers legitimitet og juridiske eksistens
c. tvivl eller mistanke om en brugers troværdighed og solvens;
d. mistanke om svigagtig adfærd på Merkandi b2b engroshandelsplatformen eller mistanke om en konkurrencedygtig aktivitet;
e. overtrædelse af vilkår og betingelser for Merkandi b2b engroshandelsplatform.
3.Hvis en bruger er en privatperson, skal han eller hun være myndig og have fuld retsevne.
4.En virksomhed eller en privatperson bekræfter, at alle oplysninger givet under registreringen er korrekte og gyldige.
5. Det er ikke muligt at kræve adgang til platformen, fordi Merkandi har fuld ret til at udelukke en bruger under registreringen, og når som helst under hans eller hendes abonnement på hjemmesiden, for eksempel af sikkerhedsmæssige årsager og uden at angive nogen grund.
6. Merkandi refunderer ikke et abonnementsgebyr. Der er ingen mulighed for at sælge, videresælge eller give adgang tilbage til en anden person eller virksomhed. Hvis denne betingelse bliver overtrådt, vil kontoen blive fjernet.
7. Merkandi tilbyder ikke mulighed for at nedgradere fra PREMIUM til STANDARD abonnement.
8. Når en ordre er afgivet, genererer Merkandi-systemet automatisk en proformafaktura som en ordrebekræftelse. Fakturaen genereres kun på baggrund af de data, som kunden har indtastet på registreringstidspunktet.

§ 3 Adgang, brugeridentifikation og adgangskode

1. Bruger sikrer, at brugernavn og adgangskode er beskyttet mod uautoriseret adgang fra tredjepart. En bruger forpligter sig især til ikke at dele disse oplysninger med personer, der ikke er brugere i § 2's forstand, eller som ikke er overdraget til en brugers virksomhed (den udvidede ret til indsigt).
2. Enhver uautoriseret brug af brugernavn eller adgangskode skal straks rapporteres til Merkandi. Brugeren er ansvarlig for uautoriseret brug af hans eller hendes login og adgangskode, medmindre han eller hun vil bevise, at den uautoriserede adgang er forårsaget på grund af de faktorer, som Merkandi bærer risikoen for.
3. Adgang til platformen kan blokeres, når en bruger indtaster forkert adgangskode tre gange i træk.
4. Kundens adgang til platformen fornyes ikke automatisk. Hvis kunden ikke vil forny sin adgang til platformen, udløber den på udløbsdatoen.                             


§ 4 Forhandlertjenester

1. Merkandi skal tilbyde forskellige typer af tjenester i henhold til deres definerede vilkår og betingelser, og tjenester, der er reguleret i yderligere aftaler mellem Merkandi og Kunden.
2. Merkandi forbeholder sig retten til at ændre hjemmesidens design, samt de tilbudte funktioner og tjenester, til enhver tid og uden forudgående varsel.
3. Salgsmuligheden PREMIUM-konto er en ekstra service, der lanceres på brugerens anmodning efter positiv bekræftelse af hans/hendes virksomhed. Merkandi forbeholder sig retten til at nægte at aktivere salgsmuligheden uden at angive en grund. Tjenesten er ikke en uadskillelig del af PREMIUM- og FREEMIUM-kontiene. Manglen eller afvisningen af at aktivere salgsmuligheden eller dens deaktivering til enhver tid er ikke grundlag for et krav om tilbagebetaling af adgang til Merkandi-platformen.


§ 5 Brugerens rettigheder og forpligtelser

1.Brugeren skal afholde alle omkostninger til den forbindelse, der kræves for at få adgang til Merkandi, omkostningerne ved at bruge offentligt internet og omkostningerne til indkøb og vedligeholdelse af kommunikationsudstyr, der er nødvendigt for at bruge platformen.
2. Brugerne kommunikerer direkte indbyrdes, på deres egne udgifter og ansvar. Merkandi påtager sig intet ansvar for konsekvenser af transaktionerne mellem brugerne.
3.Hver bruger af Merkandi, der er registreret som sælger i Merkandi-databasen, mens han eller hun noterer engrostilbud, erklærer, at han eller hun er bekendt med og fuldt ud accepterer reglerne for tilføjelse af tilbud på platformen. https://merkandi.dk/faq/regler-for-tilfoejelse-af-salgstilbud/64
4. Hver bruger af Merkandi, der er registreret som sælger i Merkandi-databasen, mens de noterer engrostilbud, erklærer, at de produkter, der er registreret som sælger i Merkandi-databasen, mens de angiver engrostilbud, er originale og kommer fra de legitime kilder.
5. Hver bruger er ansvarlig for den korrespondance, der udveksles med de andre brugere. Masseudsendelse af meddelelser med samme eller lignende indhold, spam og enhver anden form for samlet og uønsket kommunikation med Merkandi-brugere er forbudt. I tilfælde af misbrug kan Brugerens konto blive suspenderet.

6. Køber har ret til at afgive en positiv/neutral/negativ kommentar om sælger inden for 2 måneder efter handlens indgåelse. Tælles fra sælgers udstedelse af købsfaktura. Der er mulighed for at give én kommentar for hver afsluttet transaktion. At løse en tvist for en sælger er ikke det samme som at fjerne en negativ kommentar.
Den negative kommentar til en sælger kan kun fjernes, når køberen anmoder om det.


§ 6 Hensigtserklæringer, handlinger og erklæringer

1. Hensigtserklæringer, handlinger og erklæringer afgivet af en bruger på Merkandi b2b engroshandelsplatform, såvel som alle andre juridisk væsentlige handlinger, er de handlinger, der udelukkende foretages af brugeren. Merkandi arbejder ikke i denne sag hverken på egne vegne eller som repræsentant for en tredjepart.
2.Merkandi er ikke ansvarlig for at foretage nogen af de bortskaffelsesaktiviteter, der udføres for at gennemføre transaktioner mellem brugere.


§ 7 Udstedelse af regnskaber, løn

1. Krav betaling for en fastsat periode eksisterer uafhængigt af brugen af platformen eller muligt, i overensstemmelse med kontraktlige begrænsninger på levering af tjenester foretaget af Merkandi. Dette gælder især restriktioner for levering af tjenester, som kan skyldes inkompatible eller specifikke klientsoftwareindstillinger eller udbyderen. Ydelse af tjenester og adgang til platformen Merkandi kan være begrænset, især hvis du kommer i restance med betaling af licensafgift.
2. Brugeren accepterer at modtage regninger, fakturaer og faktureringsoplysninger fra Merkandi via e-mail, gemt som PDF. Brugeren vil gøre alt for at holde Merkandi opdateret om brugerens seneste e-mailadresse. For at modtage en regning eller faktura via post eller fax skal en bruger kontakte Merkandi kundeservice.

 

§ 8 Behandling, lagring og datatransmission

1. Personoplysninger afgivet af dig på Merkandi-platformen behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med privatlivspolitikken https://merkandi.dk/policies-privacy
2. Ved at oprette en konto hos Merkandi giver brugeren Merkandi mulighed for at opbevare og behandle sine personlige data, herunder de kommercielle formål, og af sikkerhedsmæssige årsager.
3. Merkandi er især autoriseret til at behandle brugerens data og e-mailadresse på følgende måde:
a. at levere Merkandi-tjenester
b. kommunikation under brugerens abonnement på Merkandi, indtil autorisationen skal tilbagekaldes af brugeren.
c. overføre dem til autoriserede personer inden for rammerne af lovbestemte forpligtelser
d. overføre dem til tredjeparter - offentlige institutioner i alle tilfælde, hvor det vil være underlagt Merkandis legitime interesser, som følge af brugerhandlinger inden for platformen. Brugeren giver det nødvendige samtykke til ovenstående ved at acceptere vilkår og betingelser for Merkandi b2b engroshandelsplatform.
4.Til brugere af Merkandi-platformen videregives andre brugeres personlige data kun i tilfælde, der er angivet i vilkårene og betingelserne med henblik på at udføre transaktioner og i andre tilfælde med forudgående samtykke fra den person, som dataene vedrører.
5.Merkandi platformbruger er forpligtet til ikke at videregive til tredjemand oplysninger om andre brugere, som de har fået i forbindelse med brugen af Merkandi platform, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre transaktionen. Det er især forbudt at bruge disse oplysninger til kommercielle formål, især for at fremme brugerens aktiviteter, der udføres uden for Merkandi i nogen form, dvs.
a.fremsætte forslag om at købe eller sælge varer uden for Merkandi-platformen;
b. vedhæfte til den afsendte Vare, eller i enhver anden form, ethvert indhold, der indeholder information om kommercielle aktiviteter, der udføres uden for Merkandi (f.eks. foldere, der reklamerer for en onlinebutik);
c.oprettelse af konti til brugere i onlinebutikker.
6.I tilfælde af skyldig overtrædelse fra brugerens side af punkt 5 ovenfor, vil brugeren være forpligtet til at betale Merkandi en kontraktmæssig bøde på ti gange værdien af abonnementsgebyret på den dag, brugeren registrerede sig for hver sag. Merkandi har ret til at kræve erstatning ud over den reserverede kontraktlige bøde


§ 9 Ansvarsfraskrivelse for garanti

Merkandis ansvar er begrænset af følgende bestemmelser.

1.Merkandi er hverken ansvarlig for kontrakter og forlig indgået mellem brugerne, eller de data og informationer, der videregives eller deles mellem dem.
2. Merkandi er ikke ansvarlig for de varer, som brugeren leverer til en anden bruger. Specielt påtager Merkandi sig intet ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de data og erklæringer, som brugerne har givet, for kvaliteten og egnetheden til brug af varer og tjenester, som de skal levere, for enhver krænkelse af tredjeparters rettigheder fra brugernes side. , for deres troværdighed og solvens.
3.Merkandi kan ikke med absolut sikkerhed udelukke, at den person, der er kendt som en grossist køber eller foretaget eller taget ind gennem platformen Merkandi-udsagn, faktisk vil eksistere. Den egentlige ophavsmand til viljeerklæringen er derfor usikker. Brugeren afgav et tilbud og handlede derfor på værten på egen risiko med hensyn til den kontraherende parts eksistens.
4.Merkandi kan heller ikke udelukke med sikkerhed, at adgangskoden ikke vil komme i hænderne på uautoriseret person af kunden til at afgive erklæringer. Desuden bæres risikoen helt af kunden. Off er ansvaret for at optræde som budbringer Merkandi uden tilladelse, bortset fra forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed.
5. Enhver klage over databasen behandles i syv dage efter starten af klientadgangen til databasen. En klage er kun berettiget til databasens aktualitet og inkluderet i deres optegnelser (med fuldstændige data) med mere end 3 % af forældede adresser. Vi accepterer ikke en klage eller en kortvarig mangel på produkttilgængelighed er ikke delen www.merkandi.com og telefonnumre og e-mailadresser.
6. Alle produkter og navne, der vises på webstedet www.merkandi.dk, er informative og udgør ikke et tilbud i den civile lovbogs betydning. Vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for tilgængeligheden af produkter fra www.merkandi.com. Vi forbeholder os ret til oversættelsesfejl.


§ 10 Ansvarsfraskrivelse

1. Merkandi er ikke ansvarlig for en midlertidig utilgængelighed af platformen, især på grund af vedligeholdelsesarbejde, hvis den manglende adgang ikke må overstige i alt 5 % af året i kalenderåret, og den længere afbrydelse i adgangen ikke vil blive forårsaget ved forsætlig eller groft uagtsomhed.
2. Merkandi er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af oplysningerne, rådene og anbefalingerne på hjemmesiden af andre brugere.
3. Merkandi tager især afstand til indholdet af webadresser relateret til tilbuddene, deres indhold og forfattere, og er ikke ansvarlig for indhold, transaktioner eller skader, der opstår ved brugen af sådanne webadresser.
4. Merkandi er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af fejl og fejl ved brug af software og hardware, og i særdeleshed i relation til tekniske fejl på internettet. Specielt påtager Merknadi sig ikke noget fejlfrit ansvar for skader, der skyldes manglende adgang til internettet, eller som følge af fejlfri drift af internettet, på grund af brug af software eller hardware ved brug af hjemmesiden Merkandi og fejlagtig eller mangelfuld udførelse af kontraktlige fordele på grund af problemer med teknisk software og hardware eller internettet. Dette gælder især den situation, hvor begrænsning af adgangen til tjenesterne er forårsaget af brugerens internetudbyder eller en atypisk brugers software.
5. Merkandi er ikke ansvarlig for skader som følge af en forsætlig misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. Dette gælder også utilsigtet irrelevant forpligtelse under forhandlinger, og lovpligtigt ansvar på grund af utilsigtet drift.
6.I tilfælde af ansvar, bortset fra forsætlig forseelse, er erstatningspligten begrænset til typiske og forudsigelige skader og under alle omstændigheder kun til størrelsen af den gennemsnitlige skade.
7.Merkandi er ikke ansvarlig for indholdet af tredjepartswebsteder, især shoppingsider, som kan findes på Merkandi platformen.
8. Denne ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende for de juridiske repræsentanter, medarbejdere og tredjemand, som anvender Merkandi til at implementere bestemmelsen.
9.Merkandi understreger, at køber og sælger kan være sikret mod eventuelle skader.
10. Alle navne og varemærker, der bruges på denne hjemmeside, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og bruges kun til identifikationsformål.


§ 11 Jurisdiktion, gældende lov

1. Denne ordre er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige. Anvendelsen af FN-konventionen om internationale køb af varer er udelukket, fordi parterne i ordren udelukker anvendelsen af loven om beskyttelse af forbrugerrettigheder.
2. London Magistrates' Courts er den lokale jurisdiktion for alle kontrakter, ordrer inkluderet under disse vilkår og betingelser. Merkandi forbeholder sig retten til at sagsøge brugeren ved en domstol med kompetent jurisdiktion for ham eller hende.

§ 12 Afsluttende bestemmelser

1. Indarbejdelse af generelle kontraktvilkår eller klientordrer er ikke tilladt.
2. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er helt eller delvist juridisk ugyldig, eller hvis de vil miste deres gyldighed i fremtiden, vil det ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.
3. Parterne er enige om at erstatte juridisk ugyldig bestemmelse med en lignende, men dog gyldig.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.