FLASH SALEFLASH SALE
-20%
I 1 år TILMELDING og FORNYELSE
kampagner kan ikke kombineres
9 Antal resterende pakker

De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Forskrifter for tjenesten STANDARD troværdighedscertifikat

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - en iværksætter eller en privatperson, der bestiller STANDARD troværdighedscertifikattjenesten.
 3. STANDARD troværdighedscertifikattjeneste - i det følgende benævnt tjenesten, består i yderligere brugerverifikation med en aktiv salgsmulighed på Merkandi-platformen og dens certificering. Ydelsen leveres af entreprenøren.
 4. Omkostninger ved tjenesten - det beløb, som kunden skal betale for at levere STANDARD troværdighedscertifikattjenesten.

   

  §2 Omfanget af den leverede ydelse

  1. Bestilleren afgiver en ordre på STANDARD troværdighedscertifikattjenesten via Merkandis hjemmeside. Prisen for tjenesten præsenteres på serviceordresiden og gælder for én verifikation foretaget af kunden.
  2. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, modtager entreprenøren en bekræftelsesmeddelelse. Fra det øjeblik har ordregiveren ubegrænset tid til at udfylde serviceformularen, hvori han vil give kontrahenten de nødvendige data til at påbegynde verifikationen.
  3. Efter udfyldelse af serviceformularen påbegynder Principal sin implementering inden for 3 arbejdsdage fra datoen for udfyldelsen. Såfremt fristen for udførelsen af ydelsen ikke kan overholdes, forpligter entreprenøren sig til straks at give ordregiveren meddelelse herom, og i så fald er løbetiden underlagt individuelle aftaler mellem opdragsgiver og entreprenøren.
  4. Tjenesten anses for udført i et af to tilfælde:
   1. På tidspunktet for udstedelse af STANDARD-certifikatet for troværdighed, hvis verifikationen var vellykket
   2. På tidspunktet for afslag på at udstede et certifikat for troværdighed STANDARD, hvis verifikationen ikke var vellykket.
   3. Entreprenøren forbeholder sig ret til at anmode om supplerende dokumenter fra Opdragsgiver.
   4. Entreprenøren erklærer, at han vil destruere alle dokumenter sendt af kontrahenten inden for 72 timer efter afslutningen af verifikationen.
   5. Entreprenøren informerer Opdragsgiver om resultatet af verifikationen via e-mail. Entreprenøren forbeholder sig retten til ikke at afsløre årsagen til afslaget på at udstede STANDARD-troværdighedscertifikatet og\/eller verifikationsdetaljerne.
   6. Verifikationsprocessen er en forretningshemmelighed for kontrahenten.
   7. Afvisning af at udstede et STANDARD-troværdighedscertifikat bemyndiger ikke Principal til at anmode om refusion for den købte service.
   8. Entreprenøren forbeholder sig ret til, uden at angive nogen grund, at annullere STANDARD-troværdighedscertifikatet i tilfælde af modtagelse af en meddelelse, der underminerer troværdigheden af ordregiveren.
   9. STANDARD troværdighedscertifikatet udstedes for et år.
   10. Gyldigheden af STANDARD-troværdighedscertifikatet er strengt afhængig af den aktive status for rektors konto på Merkandi-platformen.
   11. Entreprenøren forbeholder sig ret til yderligere verifikation af hovedforpligtelsen i hele certifikatets gyldighedsperiode.
   12. Tjenesten er tilgængelig til brug i en ubegrænset periode med det forbehold, at brugen kun er mulig, når Principal har en aktiv konto på Merkandi-platformen og har en aktiv salgsmulighed.

    §3 Returneringer

    1. Bestiller kan modtage tilbagebetaling af gebyret for den leverede ydelse inden for 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen. Efter 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen, er Rektor ikke berettiget til refusion.<\/li>
    2. Betingelsen for returneringen er, at ydelsen ikke er påbegyndt. Ved udfyldelse af serviceformularen ophører retten til at returnere med at gælde, bortset fra den situation, der er angivet i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
    3. For at modtage en refusion skal bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på fanen kontakt på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact.

      

     §4 Klager

     Entreprenøren giver mulighed for at indlede klageproceduren i følgende tilfælde:

     1. Tjenesten kunne ikke leveres på grund af entreprenøren, undtagen i tilfælde af afslag på at give STANDARD troværdighedscertifikatet på grund af det negative resultat af verifikationen

      For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandis kundeservicekontor. Kontaktoplysninger er tilgængelige i kontaktfanen på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact. I reklamationens indhold er Rektor forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af klageproceduren fra Merkandis side.
      Entreprenøren er forpligtet til at behandle klagen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen.
       

      §5 Ansvar

      Entreprenøren er alene ansvarlig for Bygherrens verifikation. Entreprenøren er ikke ansvarlig for dens pålidelighed, både umiddelbart efter verifikation og i hele certifikatets varighed.

       

      §6 Afsluttende bestemmelser

      I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, gælder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.