FLASH SALEFLASH SALE
-20%
I 1 år TILMELDING og FORNYELSE
kampagner kan ikke kombineres
23 Antal resterende pakker

De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Regler for garanteret oversættelse af tilbud

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - en iværksætter eller en privatperson, der bestiller service med garanteret oversættelse af tilbud.
 3. Tjenesten med garanteret oversættelse af tilbud - i det følgende benævnt tjenesten, består i at oversætte hvert nyt salgstilbud offentliggjort af Principal på hjemmesiden. Ydelsen leveres af entreprenøren.
 4. Pris for tjenesten - det beløb, som kunden skal betale for at levere den garanterede oversættelse af tilbud.

  §2 Omfanget af den leverede ydelse

  1. Bestilleren afgiver en ordre på den garanterede oversættelse af tilbud via Merkandis hjemmeside. Prisen for tjenesten præsenteres på serviceordresiden og gælder for en garanteret ubestemt oversættelse af salgstilbud offentliggjort på platformen.
  2. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, modtager entreprenøren en meddelelse, der bekræfter aktiveringen af ydelsen. Fra det øjeblik er tjenesten aktiv, og alle salgstilbud oversættes op til 3 timer efter deres udgivelse, uanset hvilket sprog de er udgivet på.
  3. Entreprenøren forbeholder sig i begrundede tilfælde ret til at forlænge oversættelsestiden for tilbud til 72 timer. I dette tilfælde er Rektor ikke berettiget til refusion.<\/li>
  4. Entreprenøren præciserer, at i mangel af en oversættelse af salgstilbuddene, vil Opdragsgiver straks informere ham om dette. I dette tilfælde har entreprenøren 72 timer til at levere oversættelsen og løse problemet. Såfremt Leverandøren ikke er i stand til at løse problemet inden for den angivne frist, har Opdragsgiver ret til at kræve tilbagebetaling af den købte ydelse. Tilbagebetalingen sker i samme form som betalingen foretaget for ydelsen af Kunden. Hvis en sådan returnering ikke er mulig, vil entreprenøren kontakte ordregiveren for at aftale en anden returform.
  5. Tjenesten fungerer helt automatisk uden involvering af Rektor.
  6. Kunden har ret til at kræve, at tjenesten deaktiveres i en hvilken som helst periode og til enhver tid genaktiveres.
  7. Salgstilbudsoversættelsestjenesten oversætter salgstilbud fra ethvert sprog til alle tilgængelige på Merkandi-platformen.
  8. Entreprenøren bruger automatiske oversættelsessystemer til at tilbyde tjenesten, oversættelser udføres ikke af specialiseret personale.
  9. I tilfælde af salgstilbud med meget lidt indhold og\/eller med talrige syntaks-, stave-, grammatiske eller stilistiske fejl, er oversættelse muligvis ikke mulig. I sådanne tilfælde er Kunden ikke ansvarlig for manglen på den leverede service.
  10. Tjenesten fungerer fra købsøjeblikket. Salgstilbud, der er blevet offentliggjort før købet, vil ikke blive oversat.
  11. Tjenesten er tilgængelig til brug i en ubegrænset periode med det forbehold, at brugen kun er mulig, når Principal har en aktiv konto på Merkandi-platformen og har en aktiv salgsmulighed.

   §3 Returneringer

   1. Bestiller kan modtage tilbagebetaling af gebyret for den leverede ydelse inden for 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen. Efter 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen, er Rektor ikke berettiget til refusion.
   2. Betingelsen for returneringen er, at ydelsen ikke er påbegyndt. Ved udfyldelse af serviceformularen ophører retten til at returnere med at gælde, bortset fra den situation, der er angivet i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
   3. For at modtage en refusion skal bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på fanen kontakt på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact.

    §4 Klager

    Entreprenøren giver mulighed for at indlede klageproceduren i følgende tilfælde:

    1. Servicen blev ikke udført inden for den angivne tid, opdragsgiver rapporterede en fejl til entreprenøren, og denne blev ikke repareret inden for den angivne tid

     For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandis kundeservicekontor. Kontaktoplysninger er tilgængelige i kontaktfanen på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact. I reklamationens indhold er Rektor forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af klageproceduren fra Merkandis side.
     Entreprenøren er forpligtet til at behandle klagen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen.
      

     §5 Ansvar

     Entreprenøren er kun ansvarlig for at levere oversættelser af salgstilbud. Da salgstilbud oversættes af automatiserede systemer, er Leverandøren muligvis ikke ansvarlig for oversættelsernes rigtighed og dermed for konsekvenserne af beslutninger truffet på grundlag heraf.

      

     §6 Afsluttende bestemmelser

     I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, gælder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.