FLASH SALEFLASH SALE
-20%
I 1 år TILMELDING og FORNYELSE
kampagner kan ikke kombineres
15 Antal resterende pakker

De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Tjenestebestemmelser - assistance af en dedikeret konsulent

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - en iværksætter eller en privatperson, der bestiller entreprenørverifikationstjenesten.
 3. Ydelsen af en dedikeret konsulent - i det følgende benævnt tjenesten, består i at yde assistance til brugeren i det omfang, der er beskrevet i §2. Ydelsen leveres af entreprenøren.
 4. Omkostninger ved ydelsen - det beløb, som Kunden skal betale for at yde en dedikeret konsulents ydelse.
 5. Forretningspakke - et sæt yderligere tjenester, der tilbydes af entreprenøren, solgt i en pakke

   

  §2 Omfanget af den leverede ydelse

  1. Kunden kan kun bestille tjenesten i et af de to angivne tilfælde:
   1. I enhver pakke til erhvervslivet (tjenesten er en del af hver af de tilgængelige)
   2. Som en ekstra pakke på 5 timer, når han allerede har en købt pakke til erhverv.
   3. Kunden afgiver en ordre på en virksomhedspakke eller en dedikeret konsulents supportservice via Merkandis hjemmeside. Prisen for servicen er præsenteret på serviceordresiden og vedrører hjælp fra en dedikeret konsulent i det samlede antal timer angivet på siden.
   4. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, modtager entreprenøren en bekræftelsesmeddelelse. Fra det øjeblik har ordregiveren ubegrænset tid til at udfylde serviceformularen, hvori han vil give entreprenøren de nødvendige kontaktoplysninger til opdragsgiveren.
   5. Efter udfyldelse af serviceformularen påbegynder Principal sin implementering inden for 3 arbejdsdage fra datoen for udfyldelsen. Såfremt fristen for udførelsen af ydelsen ikke kan overholdes, forpligter entreprenøren sig til straks at give ordregiveren meddelelse herom, og i så fald er løbetiden underlagt individuelle aftaler mellem opdragsgiver og entreprenøren.
   6. Tjenesten anses for opbrugt, når Kunden bruger det samlede antal timer, der er til rådighed under tjenesten.
   7. Kunden kan indsende et ubegrænset antal anmodninger om assistance fra en dedikeret konsulent inden for det antal servicetimer, som kunden har til rådighed.
   8. Hjælp fra en dedikeret konsulent er kun tilgængelig via e-mail på et hvilket som helst sprog eller telefonisk på følgende sprog: engelsk, polsk, spansk, tysk, fransk, italiensk.
   9. Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre tilgængeligheden af telefonsupport på et hvilket som helst af sprogene. I dette tilfælde, hvis ændringen er til skade for rektor (det eller de sprog, som den dedikerede konsulents hjælp hidtil er bestilt på og\/eller sproget i hans brugerprofil), har han ret til at anmode om en tilbagebetaling af de indbetalte midler i forhold til det resterende antal timer, der skal bruges i henhold til servicepakkens pris.
   10. Såfremt entreprenøren ikke er i stand til at tilbyde hjælp fra en dedikeret konsulent inden for 3 hverdage, har opdragsgiver ret til at anmode om tilbagebetaling af den købte ydelse. I tilfælde af køb af en Erhvervspakke kan Brugeren anmode om tilbagebetaling af en forholdsmæssig pris for den ydelse, der er en del af pakken. Det betalte beløb for ydelsen tilbageføres til Rektors konto inden for 3 hverdage. Tilbagebetalingen sker i samme form som betalingen foretaget for ydelsen af Kunden. Hvis en sådan returnering ikke er mulig, vil entreprenøren kontakte ordregiveren for at aftale en anden returform.
   11. Som en del af ydelsen tilbyder entreprenøren assistance inden for:
    1. kontakt med udenlandske grossister (herunder mægling, forhandlinger, rådgivning)
    2. platformdrift (herunder rådgivning)
    3. grundlæggende om internationalt salg (assistance inden for promovering, produktvalg osv.)
    4. Entreprenøren forbeholder sig ret til at nægte assistance i et andet omfang end det i pkt 10. §2. I tilfælde af et sådant afslag er kunden ikke berettiget til refusion.
    5. Tjenesten er tilgængelig til brug i en ubegrænset periode med det forbehold, at brugen kun er mulig, når Principal har en aktiv konto på Merkandi-platformen.

     §3 Returneringer

     1. Bestiller kan modtage tilbagebetaling af gebyret for den leverede ydelse inden for 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen. Efter 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen, er Rektor ikke berettiget til refusion.
     2. Betingelsen for returneringen er, at ydelsen ikke er påbegyndt. Ved udfyldelse af serviceformularen ophører retten til at returnere med at gælde, bortset fra den situation, der er angivet i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
     3. For at modtage en refusion skal bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på fanen kontakt på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact.

       

      §4 Klager

      Entreprenøren giver mulighed for at indlede klageproceduren i følgende tilfælde:

      1. Ydelsen blev ikke leveret af entreprenøren inden for den frist, der er angivet som kontaktdato med henblik på assistance i det omfang, der er angivet i vilkårene og betingelserne for ydelsen.
      2. Entreprenøren ændrede udbuddet af sprog med hjælp fra en dedikeret konsulent i overensstemmelse med pkt 8 §2

       For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandis kundeservicekontor. Kontaktoplysninger er tilgængelige i kontaktfanen på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact. I reklamationens indhold er Rektor forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af klageproceduren fra Merkandis side.
       Entreprenøren er forpligtet til at behandle klagen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen.
        

       §5 Ansvar

       Entreprenøren er alene ansvarlig for Bygherrens hjælp i et bestemt omfang Bistanden tilbydes med den største omhu ud fra Entreprenørens bedste viden og færdigheder, dog er Entreprenøren ikke ansvarlig for hjælpens virkninger.

        

       §6 Afsluttende bestemmelser

       I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, gælder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.