De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Forskrifter for kontrahentens verifikationstjeneste

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Principal - en iværksætter eller en privatperson, der bestiller entreprenørverifikationstjenesten.<
 3. Entreprenørverifikationstjeneste - i det følgende benævnt tjenesten, består i verifikation af entreprenøren angivet af bygherren og derefter at give denne en rapport, der indeholder alle de fundne oplysninger, som kan hjælpe bygherren med at træffe en beslutning om at samarbejde med den valgte entreprenør. Ydelsen leveres af entreprenøren.
 4. Omkostninger ved tjenesten - det beløb, som Principal skal betale for at udføre entreprenørverifikationstjenesten.

   

  §2 Omfanget af den leverede ydelse

  1. Bestilleren afgiver en ordre på entreprenørverifikationstjenesten via Merkandis hjemmeside. Omkostningerne ved servicen er præsenteret på serviceordresiden og vedrører verifikation af en entreprenør angivet af rektor.
  2. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, modtager entreprenøren en bekræftelsesmeddelelse. Fra dette øjeblik har ordregiveren ubegrænset tid til at udfylde serviceformularen, hvori han vil give kontrahenten de nødvendige data om den verificerede entreprenør, som han ønsker at verificere.
  3. Efter udfyldelse af serviceformularen påbegynder Principal sin implementering inden for 3 arbejdsdage fra datoen for udfyldelsen. Såfremt fristen for udførelsen af ydelsen ikke kan overholdes, forpligter entreprenøren sig til straks at give ordregiveren meddelelse herom, og i så fald er løbetiden underlagt individuelle aftaler mellem opdragsgiver og entreprenøren.
  4. Tjenesten anses for afsluttet, når verifikationsrapporten sendes til kunden, som omfatter:
   1. grundlæggende oplysninger om entreprenøren, såsom adresse, land, telefonnumre, e-mailadresser, juridisk form mv.
   2. oplysninger om de vigtigste risikofaktorer
   3. oplysninger om direktion, aktionærer og virksomhedens historie
   4. oplysninger om resultatet af verifikation af enkelte områder af virksomhedens aktivitet
   5. vurdering af entreprenøren
   6. Entreprenøren vil sende alle hentede oplysninger med det forbehold, at ikke alle ovenstående lister muligvis er tilgængelige. Alle oplysninger vil blive sendt af entreprenøren til den e-mailadresse, der er angivet af hovedstolen på brugerens konto eller angivet ved bestilling af entreprenørens verifikationsservice.
   7. Hvis entreprenøren ikke er i stand til at verificere entreprenøren angivet af ordregiveren, tilbageføres det betalte beløb for ydelsen til ordregiverens konto inden for 3 hverdage. Tilbagebetalingen sker i samme form som betalingen foretaget for ydelsen af Kunden. Hvis en sådan returnering ikke er mulig, vil entreprenøren kontakte ordregiveren for at aftale en anden returform.
   8. Tjenesten er tilgængelig til brug i en ubegrænset periode med det forbehold, at brugen kun er mulig, når Principal har en aktiv konto på Merkandi-platformen.
   9. Verifikationsrapporten må kun leveres på et af følgende sprog: engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk eller polsk.

     

    §3 Returneringer

    1. Bestiller kan modtage tilbagebetaling af gebyret for den leverede ydelse inden for 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen. Efter 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen, er Rektor ikke berettiget til refusion.
    2. Betingelsen for returneringen er, at ydelsen ikke er påbegyndt. Ved udfyldelse af serviceformularen ophører retten til at returnere med at gælde, bortset fra den situation, der er angivet i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
    3. For at modtage en refusion skal bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på fanen kontakt på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact.

     §4 Klager

     Entreprenøren giver mulighed for at indlede klageproceduren i følgende tilfælde:

     1. Tjenesten blev ikke udført af entreprenøren inden for den frist, der er angivet som datoen for levering af verifikationsrapporten.
     2. Bestiller modtog en verifikationsrapport for en anden entreprenør end den, der er angivet i ordren.

      For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandis kundeservicekontor. Kontaktoplysninger er tilgængelige i kontaktfanen på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact. I reklamationens indhold er Rektor forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af klageproceduren fra Merkandis side.
      Entreprenøren er forpligtet til at behandle klagen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen.
       

      §5 Ansvar

      Entreprenøren er alene ansvarlig for at give bygherren verifikationsrapporten. Rapporten er udarbejdet med den største omhu baseret på pålidelige kilder, dog er entreprenøren ikke ansvarlig for entreprenørens pålidelighed eller for rigtigheden og ajourføringen af de data, der er indeholdt i rapporten. Entreprenøren erklærer, at entreprenørens vurdering er et sammendrag af alle udførte verifikationer. En positiv vurdering af entreprenøren betyder ikke, at der ikke er risiko i samarbejde med entreprenøren. Kunden påtager sig derfor samarbejde og udfører alle transaktioner med modparten på eget ansvar.

      §6 Afsluttende bestemmelser

      I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, gælder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.