De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Forskrifter for varesøgningstjenesten

§1 Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Bestiller part - en iværksætter eller en privat person, der bestiller tjenesten med at søge efter varer.
 3. Produktsøgningstjeneste - i det følgende benævnt tjenesten, består i at søge efter leverandører for specifikke varer på vegne af Principal og derefter give denne kontaktoplysninger og eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kontakte sælgeren og købe varerne. Ydelsen leveres af entreprenøren.
 4. Pris for tjenesten - det beløb, som kunden skal betale for at udføre varesøgningstjenesten.

   

  §2 Omfanget af den leverede ydelse

  1. Bestilleren afgiver en ordre på varesøgningstjenesten via Merkandis hjemmeside. Prisen for tjenesten præsenteres på serviceordresiden og vedrører søgningen efter ét produkt i henhold til kundens specifikation.
  2. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, modtager entreprenøren en bekræftelsesmeddelelse. Fra dette øjeblik har ordregiveren ubegrænset tid til at udfylde serviceformularen, hvori han vil give entreprenøren specifikationen af de varer, han ønsker at bestille.
  3. Efter udfyldelse af serviceformularen påbegynder Principal sin implementering inden for 3 arbejdsdage fra datoen for udfyldelsen. Såfremt fristen for udførelsen af ydelsen ikke kan overholdes, forpligter entreprenøren sig til straks at give ordregiveren meddelelse herom, og i så fald er løbetiden underlagt individuelle aftaler mellem opdragsgiver og entreprenøren.
  4. Tjenesten anses for afsluttet, når følgende oplysninger om de fundne tilbud sendes til Kunden:
   1. sælgers internetadresse
   2. Internetadresse på de søgte varer
   3. Sælgers kontaktoplysninger (herunder telefonnummer, e-mailadresse, lageradresse, firma-\/sælgernavn osv.)
   4. beskrivelse af de søgte varer med data (pris, minimumsordre, tilbudsdetaljer, garanti osv.)
   5. Entreprenøren vil sende alle hentede oplysninger med det forbehold, at ikke alle ovenstående lister muligvis er tilgængelige. Alle oplysninger vil blive sendt af entreprenøren til den e-mailadresse, der er angivet af Principal på brugerens konto eller angivet ved bestilling af varesøgningstjenesten.
   6. Såfremt Leverandøren ikke kan finde tilbud på de af Opdragsgiver eftersøgte varer, tilbageføres det betalte beløb for ydelsen til Opdragsgivers konto inden for 3 hverdage. Tilbagebetalingen sker i samme form som betalingen foretaget for ydelsen af Kunden. Hvis en sådan returnering ikke er mulig, vil entreprenøren kontakte ordregiveren for at aftale en anden returform.
   7. Tjenesten er tilgængelig til brug i en ubegrænset periode med det forbehold, at brugen kun er mulig, når Principal har en aktiv konto på Merkandi-platformen.

     

    §3 Returneringer

    1. Bestiller kan modtage tilbagebetaling af gebyret for den leverede ydelse inden for 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen. Efter 100 kalenderdage fra datoen for bestilling af ydelsen, er Rektor ikke berettiget til refusion.
    2. Betingelsen for returneringen er, at ydelsen ikke er påbegyndt. Ved udfyldelse af serviceformularen ophører retten til at returnere med at gælde, bortset fra den situation, der er angivet i pkt. 6 §2 og pkt. 1, 2 og 3 §4.
    3. For at modtage en refusion skal bestilleren kontakte Merkandis kundeservicekontor, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på fanen kontakt på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact.

      

     §4 Klager

     Entreprenøren giver mulighed for at indlede klageproceduren i følgende tilfælde:

     1. Ydelsen er ikke leveret af entreprenøren inden for den frist, der er angivet som dato for levering af tilbud på varerne.
     2. Opdragsgiver kan ikke kontakte nogen af de sælgere, som entreprenøren har angivet
     3. Kunden har modtaget tilbud på andre varer end de i ordren angivne.

      For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandis kundeservicekontor. Kontaktoplysninger er tilgængelige i kontaktfanen på hjemmesiden: https:merkandi.dk/contact. I reklamationens indhold er Rektor forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af klageproceduren fra Merkandis side.
      Entreprenøren er forpligtet til at behandle klagen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen.
       

      §5 Ansvar

      Entreprenøren er kun ansvarlig for at give bygherren tilbudsdata og leverandørernes kontaktoplysninger. Entreprenøren er ikke ansvarlig for leverandørernes pålidelighed eller rigtigheden af de data, der er angivet i tilbuddene. Entreprenøren erklærer, at de angivne leverandører ikke er verificeret af ham, hvorfor bygherren påtager sig samarbejde og udfører alle transaktioner på eget ansvar.

      §6 Afsluttende bestemmelser

      I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, gælder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.