De bedste aktietilbud fra 150 lande

Over 100 000 tilfredse brugere

Tilbyder billigere med op til 90 startprisen

Direkte kontakt til sælgere og grossister

Søg efter varer

Generelle bestemmelser

 1. Entreprenør - Merkandi LTD, i det følgende benævnt Merkandi, baseret i England, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.

 2. Principal - en iværksætter eller en privatperson, der bestiller tjenesten med at søge efter varer.

 3. Varesøgningstjeneste - i det følgende benævnt tjenesten, består i at søge efter tilbud på et specifikt produkt på vegne af Kunden, og derefter give ham billeder, kontaktoplysninger og eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kontakte sælgeren og købe varerne. Ydelsen leveres af entreprenøren.

 4. Pris for ydelsen - det beløb, som Kunden skal betale for at udføre tjenesten med at søge efter varer.

 

Omfanget af den leverede service

 1. Kunden afgiver en ordre på produktsøgningstjenesten via Merkandis hjemmeside. Prisen for tjenesten præsenteres på serviceordresiden og gælder for søgning efter ét produkt i henhold til kundens specifikation.

 2. Efter at have betalt for den ydelse, som ordregiveren har bestilt, fortsætter entreprenøren til gennemførelsen heraf inden for 3 arbejdsdage fra datoen for bogføring af betalingen. Såfremt fristen for udførelsen af ​​ydelsen ikke kan opfyldes, forpligter entreprenøren sig til straks at give ordregiveren meddelelse herom, og i en sådan situation er denne frist underlagt individuelle aftaler mellem opdragsgiver og entreprenøren.

 3. Tjenesten anses for afsluttet, når følgende oplysninger om de fundne tilbud sendes til bestilleren:

  • sælgers internetadresse

  • Internetadressen på det søgte produkt

  • Sælgers kontaktoplysninger (herunder telefonnummer, e-mailadresse, lageradresse, firma-/sælgernavn osv.)

  • beskrivelse af det fundne produkt med data (pris, minimumsordre, detaljer om tilbuddet, garanti osv.)

 4. Entreprenøren sender alle de fundne oplysninger med forbehold for, at ikke alle ovenstående liste er tilgængelige. Alle oplysninger vil blive sendt af entreprenøren til den e-mailadresse, der er angivet af rektor i brugerkontoen eller angivet ved bestilling af produktsøgningstjenesten.

 5. Såfremt Leverandøren ikke kan finde tilbud på de af Opdragsgiver eftersøgte varer, tilbageføres det betalte beløb for ydelsen til Opdragsgivers konto inden for 3 hverdage. Tilbagebetalingen sker i samme form som betalingen foretaget for ydelsen af ​​Rektor. Hvis det ikke er muligt at foretage en sådan returnering, vil entreprenøren kontakte ordregiveren for at aftale en anden returform.

 

Vender tilbage

Bestiller har mulighed for at få refunderet den udførte ydelse inden for 7 kalenderdage fra datoen for modtagelse af tilbud på de søgte varer. For at modtage en refusion skal Kunden kontakte Merkandi Kundeservice, hvis kontaktoplysninger findes i fanen kontakt på hjemmesiden: https://merkandi.dk/contact. Efter 7 kalenderdage fra datoen for modtagelse af tilbud på de eftersøgte varer, er Opdragsgiver ikke berettiget til tilbagebetaling.

 

Klager

Entreprenøren giver mulighed for at indlede en klageprocedure i følgende tilfælde:

 1. Ydelsen er ikke udført af entreprenøren inden for den frist, der er angivet som dato for afgivelse af tilbud på varerne.

 2. Opdragsgiver er ikke i stand til at kontakte nogen af ​​de sælgere, som entreprenøren har angivet

 3. Kunden har modtaget tilbud på andre varer end dem, der er angivet i bestillingen.

For at indgive en klage bedes du kontakte Merkandi Kundeservice. Kontaktoplysninger findes i fanen kontakt på hjemmesiden: https://merkandi.dk/contact. I indholdet af reklamationen er Kunden forpligtet til at oplyse sine fulde oplysninger, kontaktoplysninger, nummeret på den betalte faktura og angive mindst et af de ovennævnte tilfælde, der begrunder indledningen af ​​klageproceduren af ​​Merkandi.

Entreprenøren er forpligtet til at behandle reklamationen inden for 30 dage fra datoen for bekræftelse af modtagelsen af ​​anmeldelsen.

 

Afsluttende bestemmelser

I forhold, der ikke er omfattet af dette regulativ, finder Merkandis almindelige kommercielle vilkår og betingelser og relevante retsakter anvendelse.

Gratis NYHEDSBREV

Daglige underretninger om nye produkter og nyheder på Merkandi.